vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Paul Cézanne
 
 
          
                             Paul Cézanne                       Mont Sainte-Victoire                                  1904                      
 
 
In een onderzoek naar het vorm- en kleurgebruik in de beeldende kunst heb ik een verband kunnen leggen met 'vormkrachten' in de prenatale ontwikkeling van kunstenaars. Deze 'vormkrachten' werden reeds door Leonardo da Vinci onderkent. In het "Trattato della Pittura" beschrijft hij overeenkomsten tussen de schilderijen en de maker zelf. Deze 'vormkrachten' laten zich in verband brengen met planeetaspecten tijdens de prenatale ontwikkeling.

In het werk van Paul Cézanne zien we daarvan voorbeelden. Zijn impressionistische periode wordt aangegeven door een aantal Jupiter aspecten. In zijn latere, meer constructieve periode zien we Saturnus als belangrijkste 'vormkracht'. Deze 'vormkracht' zien we later terug in het ontstaan van het Kubisme.  
 
Het werk van Cézanne is van invloed geweest op het ontstaan van het Kubisme. Het bovenstaande schilderij van de Mont Sainte-Victoire uit het jaar 1904 laat reeds de karakteristieke vormen zien, zoals we dat zien in de kubistische schilderijen van Picasso en Braque uit de jaren vanaf 1908.
 
Cézanne gaan we achtereenvolgens beschrijven in:
 
   - een korte levensbeschrijving
   - een overzicht van de prenatale ontwikkeling en progressies
   - een korte karakterisering van het werk van Cézanne
   - gevolgd door enkele voorbeelden van dat werk.
 
 
 
Paul Cézanne
 
Cézanne werd geboren op 19 januari 1839.
Zijn vader, Lois Auguste Cézanne, was hoedenmaker, en kocht in 1848 een failliete bank op, en was vanaf die datum bankier.
Zijn moeder was Anne Elizabeth Honorine Aubert.
Op het College Bourbon was Paul Cézanne bevriend met Émile Zola en Baptiste Baille.
Al vroeg wilde Cézanne kunstenaar worden, hij volgde daarvoor al tekenlessen aan de École des Beaux Arts in Aix-en-Provence. Hij ondervond daarbij veel tegenstand van zijn vader.
In april 1861 ging Cézanne voor het eerst naar Parijs, naar de Académie Suisse, maar was in oktober 1861 al weer terug in Aix, en werkte korte tijd op de bank.
In november 1862 ging hij opnieuw naar Parijs, leerde Pissarro kennen, en deed vergeefse pogingen om toegelaten te worden tot de École des Beaux Arts.
Na 1863 verbleef Cézanne afwisselend in Parijs en in Aix, op het landgoed van zijn vader, Le Jas de Bouffand.
 
 
 
 
 
Het vroege werk
 
Rond 1865 schilderde Cézanne de eerste stillevens en eerste portretten. Het werk bleef romantisch van stijl, met vaak literaire onderwerpen. Het kleurgebruik was licht/donker.
Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1872 hield Cézanne zich schuil in de l'Estaque, een streek noordwestelijk van Marseille, met zijn vriendin Hortense Fiquet, waarmee hij zou trouwen in 1886.
In 1872 werd zijn zoon Paul geboren.
 
 
 
 
 
 
 
Impressionistische periode 1872 - 1878
 
Vanaf 1872 ging Cézanne onder invloed van Pissarro impressionistisch schilderen.
 
 
 
 
 
 
 
Overgang naar zijn klassieke periode 1878 - 1885
 
De schilderijen werden strenger van opbouw.
 
 
 
 
 
 
 
Klassieke periode 1885 - 1895
 
De schilderijen vanaf 1883 ....
 
 
 
 
 
 
 
Barokke periode 1895 - 1904
 
Vanaf 1895 worden .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenatale ontwikkeling en progressies
 
In onderstaand overzicht staan de 'vormkrachten' (planeetaspekten) bij Cézanne:

- de prenatale 'vormkrachten' (links)
- de progressies, volgend op de geboorte (midden)
- leeftijd/jaren, met enkele feiten (rechts). 
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 MAANmaanden.
Elke MAANmaand (= 27.5 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop.
 
De progressies geven de planeetaspecten weer (1 dag = 1 jaar).
 
 

De 'vormkrachten' van Jupiter en Saturnus in de prenatale ontwikkeling.
 
Cézanne gaat rond 1870 impressionistisch schilderen, onder invloed van Pissarro. 
Op de eerste tentoonstelling van Impressionisten in 1874 is ook werk van Cézanne te zien.
Onderwerpe zijn vooral landschappen, stillevens en portretten.
Deze fase in het werk van Cézanne wordt gekenmerkt door de 'vormkracht' van Jupiter.

De periode rond 1890 worden de voorstellingen constructiever van compositie. Afbeeldingen van landschapselementen als huizen, rotsen en bomen worden teruggebracht tot de meest elementaire vormen
Hierin zien we al kenmerken welke in het Kubisme verder worden uitgewerkt.
Deze 'vormkracht' wordt in de prenatale ontwikkeling aangegeven door aspecten met de planeet Saturnus.

 


 
 
 
 
 
 
 
Het werk van Paul Cézanne zien we hieronder in een klein overzicht met daaronder enekel werken in het groot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We laten enkele voorbeelden zien.
 
 
              
                    Paul Cézanne                 Huisje van Père Lacroix                  1873
 
 
       
          Paul Cézanne                    Jas de Bouffan, zwembad                                1876
 
 
 
Rond 1880 zien we een overgang naar een meer constructieve stijl.
 
 
         
          Paul Cézanne                  Huizen langs een weggetje                              1881
 
 
    
     Paul Cézanne                    Mont Sainte-Victoire, bij Gardanne                 1886-1890
 
 
   
     Paul Cézanne                                       Kaartspelers                                            1890
 
 
     
        Paul Cézanne                                    Stilleven                                             1893
 
 
  
 
             Paul Cézanne                         Mont Sainte-Victoire                            1904
 
      
        
            Paul Cézanne                    De grote baadsters, 210 x 250                   1906


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl