vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Kees van Dongen
 
 
 
 
Kees van Dongen werd geboren in Rotterdam, alwaar hij zijn eerste opleiding kreeg aan de Rotterdamse Akademie.
In 1897 vertrok hij, 20 jaar oud, naar Parijs, waar hij in contact kwam met de schilders van het "Bateau-Lavoir", en waar hij vanaf 1906 ook zelf ging wonen en werken.
Kees van Dongen begon zijn werk te exposeren op de geruchtmakende tentoonstelling van 1905 in de Salon d'Automne met Henri Matisse e.a. De heldere kleuren waarmee deze groep schilders werkte, leverde hen de bijnaam Les Fauves ("Wilde Beesten") op.
 
 
 
           
                Kees van Dongen                       L'espagnole                                 1905
 
 
Het schilderij "L'espagnole" was één van de werken dat op de tentoonstelling in 1905 te zien was. Het laat duidelijk zien de expressieve kleur en snelle lijnvoering, waarmee de Fauvisten bekend werden.
Naast Van Dongen behoorden tot de fauvisten de schilders, Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, en Albert Marquet.
Kees van Dongen werd vooral bekend door zijn vele schilderijen van het vrouwelijk naakt. Later legde hij zich meer toe op het schilderen van portretten. Hieronder laten we enkele werken zien, waarin de stijl en het onderwerp duidelijk naar voren komt.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De schilderkunstige ontwikkeling van Kees van Dongen wordt duidelijk aangegeven door een drievoudige conjunctie tussen Zon, Mars en Uranus in de prenatale ontwikkeling, op 12 augustus 1876, welke datum correspondeert met het jaar 1904 en 1905. Het is het jaar waarop zijn expressieve schilderwijze voor het eerst naar voren komt, en op de tentoonstelling van de Fauvisten te zien was.
 
Deze planeetconjunctie tussen Zon, Mars en Uranus is uniek, komt om de 18 tot 21 jaar voor. Het geeft een uitgesproken expressief karakter aan de levensloop van ieder mens. We hebben dat keer op keer kunnen vaststellen. Dit voorbeeld van Kees van Dongen zullen we aan het eind van deze rubriek in verband brengen met tijdgenoten, als Julio Gonzalez, Manuel de Falla, Bart van der Leck, Marinetti, Edgar Cayce, e.a.
 
Hieronder het schema van de prenatale ontwikkeling zoals dat geldt voor Kees van Dongen, met de conjunctie op 12 augustus 1876 voor het 27ste levensjaar, links afgebeeld. Aan de rechterkant staan de zogenaamde progressies.
 
Het begin van de prenatale ontwikkeling ligt op 27 april 1876 (links).
Het bestaat uit 10 "Maan"maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop.
De overeenkomstige jaren staan in het midden aangegeven.
 
In de progressies staat elke dag na de geboorte voor één levensjaar. De progressieve dat en leeftijd staan rechts genoteerd.
 
 
 
 
 
             De schilderijen van Kees van Dongen
 
 
        
            Kees van Dongen                    Vrouwelijk naakt, Anita                        1905
 
 
                
                 Kees van Dongen                    Rode Danseres                       1907
 
 
                  
                         Kees van Dongen           Vrouw met zwarte hoed            1908
 
 
                     
                              Kees van Dongen                 Jonge Arabier               1910
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Om te laten zien hoe eenzelfde planeetconjunctie werkt in verschillende levens van mensen, volgt hieronder een sprekend voorbeeld. In onderstaand overzicht zien we duidelijk hoe de conjunctie tussen de Zon, Mars en Uranus van 12 augustus 1876 zichtbaar wordt in de levensloop van verschillende mensen, die vóór en na die datum geboren zijn.
Voor sommigen geldt dat de conjunctie plaatsvindt als progressie, voor anderen in de geboortehoroskoop en voor weer anderen in de prenatale ontwikkeling.
We kunnen dat op verschillende manieren opschrijven. De eerste manier is een chronologische weergave, waarbij links in de kantlijn staat aangegeven, het aantal dagen vóór de conjunctie, corresponderend met het progressieve jaar (bijv. P50), en daaropvolgend de prenatale ontwikkelingsdata met de daarbijhorende jaren (p56)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P50 23JUN1876 Aart van der Leeuw, schrijver 
 
P26 17JUL1876 Maksim Litvinov, revolutionair
 
P05 07AUG1876 Matahari, danseres, spionne
p70-12AUG1876 Zon conjunct Mars conjunct Uranus
       17AUG1876 Llewellyn George, astroloog
 
p63-08SEP1876----------------------------------------------------------------------
       15SEP1876 Bruno Walter, dirigent
       21SEP1876 Julio Gonzalez, beeldhouwer
p56-05OKT1876----------------------------------------------------------------------
 
p49-02NOV1876----------------------------------------------------------------------
 
       23NOV1876 Manuel de Falla, komponist
       26NOV1876 Bart van der Leck, schilder
p42-29NOV1876----------------------------------------------------------------------
 
       22DEC1876 Marinetti, dichter
p35-26DEC1876-----------------------------------------------------------------------
       29DEC1876 Pablo Casals, cellist
 
       13JAN1877 Gurdjieff, filosoof
p28-23JAN1877-----------------------------------------------------------------------
       26JAN1877 Kees van Dongen, schilder
 
p21-19FEB1877-----------------------------------------------------------------------
 
       18MRT1877 Edgar Cayce, helderziende
p14-19MRT1877----------------------------------------------------------------------
 
p07-15APR1877----------------------------------------------------------------------
 
p00-12MEI1877-----------------------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De andere manier van opschrijven is een parallelle, waarbij de verschillende tijdsbanen naast elkaar worden neergezet, gegroepeerd rond de datum van de conjunctie op 12 augustus 1876.
Deze schrijfwijze laat heel duidelijk zien in welk deel van de ontwikkeling de conjunctie (rood) plaatsvindt.
De prenatale ontwikkeling is in het grijs weergegeven, de geboortedatum staat in het blauw, en de progressieve ontwikkeling in het zwart.
 
 
 
 
De Zon-Mars-Uranus conjunctie geeft aan elke levensloop een heel eigen karakter. Het geeft de volgende bijzonderheden:
 
 
Aart van der Leeuw, schrijver
   geboren: 23 juni 1876
   progressief: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 50 jaar = 1926
   schrijft in dat jaar: "Ik en mijn speelman"
   Het verhaal gaat over een jong Frans edelman, voorbestemd om te
   trouwen met een jonkvrouwe, Mathilde d'Almonde.
   De hoofdfiguur, Claude de Lingendres, maakt zich los (= Uranus) van
   traditie, afkomst, en sociale verplichtingen, en vindt uiteindelijk de
   echte, ware liefde. Het verhaal kent een verassend slot.
 
Maksim Litvinov, revolutionair
   geboren: 17 juli 1876
   progressief: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 =26 jaar = 1902
   wordt in dat jaar, 1902,  gevangen genomen en weet te ontsnappen
 
Matahari
   geboren: 7 augustus 1876
   in de geboortehoroskoop en progressief
 
Julio Gonzalez, beeldhouwer
   geboren: 21 september 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 60 jaar = 1936
   maakt het beeld  "Montserrat" naar aanleiding van de Spaanse burger-
   oorlog. Het stelt een vrouw voor, een boerin, met op haar arm een kind
   als een soort schild, en in haar rechterhand een sikkel. Het hoofd is
   opgeheven, en ze doet een stap naar voren, strijdbaar als ze is.
   Het beeld is uitgevoerd in ijzer, gedreven en gelast.
 
 
            
            Julio Gonzalez                    Montserrat                          1936
 
 
Manuel de Falla, komponist
   geboren: 23 november 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 44 jaar = 1920
   De Falla maakt rond deze tijd zijn beste werken, waaronder het
   bekende werk "El sombrero de tres picos", een ballet.
   (wordt uitgewerkt op www.astropeople.punt.nl )
 
Bart van der Leck, schilder
   geboren: 26 november 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 43 jaar = 1919
   mede-oprichter van "De Stijl", maakt zich weer los (= Uranus), gaat
   zijn eigen weg.
 
Marinetti, dichter
   geboren: 22 december 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augusutus 1876 = 36 jaar = 1912
   is gangmaker in de beweging van het "Futurisme"
 
Kees van Dongen, schilder
   geboren: 26 januari 1877
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 27 jaar = 1904
   Kees van Dongen maakt rond 1904 zijn expressieve schilderijen, die
   op de tentoonstelling in 1905 gekenmerkt worden als "fauvistisch".
 
Edgar Cayce, helderziende
   geboren: 18 maart1877
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 14 jaar = 1890
   Cayce wordt zich in 1890 voor het eerst bewust van zijn helderziende
   vermogens.
   ( wordt uitgewerkt op www.astropeople.punt.nl )
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Bovengenoemde personen tonen de typische kwaliteiten die bij Uranus passen en in deze Zon-Mars-Uranus conjunctie extra zichtbaar naar buiten treden:
  - expressieve uitingen
  - plotselinge gebeurtenissen
  - vrij willen zijn, besluiten nemen
  - bewust worden, ontdekken
 
Deze conjunctie gaan we meer uitgebreid bespreken in een Rubriek over Zon-Mars-Uranus conjuncties.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
De onderzoekgegevens blijven het eigendom van Eg Sneek © 1982 / 9 februari 2010

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl